Huurtoeslag

INFORMATIE OP DEZE WEBSITE IS NIET MEER UP-TO-DATE

Welkom op huurtoeslag.org, de website met informatie over huurtoeslagen. U vindt hier informatie over de tegemoetkoming in de huurkosten door de overheid. Als u hieronder op “Huurtoeslag berekenen” klikt dan kunt u een proefberekening maken van de huurtoeslag.

Als u een woning huurt en hierdoor een groot deel van uw inkomen kwijt bent aan de huur dan kunt u in aanmerking komen voor huurtoeslag. De huurtoeslag is een tegemoetkoming in de huurkosten die u moet betalen. U hoeft het maar één keer aan te vragen waarna u de volgende jaren automatisch de huurtoeslag ontvangt.

Voorwaarden huurtoeslag
De eerste voorwaarde waar u aan moet voldoen is dat u niet een woning mag huren welke duurder is dan € 652,52 per maand. Voor jongeren onder 23 jaar geldt dat de huurwoning niet meer mag kosten dan € 361,66 per maand. De tweede voorwaarde is uw inkomen. Het inkomen van u mag niet meer zijn dan € 21.625 per jaar als u alleen bent. Als u samenwoont dan mag het inkomen maximaal € 29.350 zijn. Als u ouder bent dan 65 jaar dan mag het inkomen maximaal € 20.325 zijn als u alleen woont, of € 27.750 als u met iemand samenwoont.

Het huurbedrag
Met de huur zoals deze genoemd wordt bij de voorwaarden gaat men uit van de kale huurprijs en de servicekosten samen. Dit staat ook wel bekend als de rekenhuur. De kale huurprijs staat vermeld in het contract dat u hebt afgesloten of in een brief die u hebt ontvangen over een verhoging van de huurprijs.

Het inkomen
Het inkomen welke bij de voorwaarden wordt bedoeld is het toetsingsinkomen. Dit is het inkomen dat u ook moet opgeven bij de aangifte inkomstenbelasting onder het verzamelinkomen. Het is de som van uw brutoloon, pensioen en andere inkomsten.